epMP, s.r.o.
Herlianska 1105/96
093 03 Vranov nad Topľou

Telefón: +421 905 709 375
E-mail:
projekty@epmp.sk

Služby

 • Distribúcia elektriny, vonkajšie vedenia VN a NN, trafostanice
 • Silnoprúdové inštalácie, osvetlenie
 • Ochrana pred bleskom
 • Fotovoltické zariadenia, fotovolitcké elektrárne
 • Technologické inštalácie
 • Slaboprúdové inštalácie, štruktúrované inštalácie, zabezpečovacie a CCTV systémy, prístupové a dochádzkové systémy
 • EPS a HSP
 • Meranie a regulácia
 • Štúdie a stavebné zámery
 • Projekt pre územné rozhodnutie
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Projekt pre realizáciu stavby
 • Projekt skutočného vyhotovenia
 • Územné konanie
 • Stavebné konanie
 • Kolaudačné konanie
 • Odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby