epMP, s.r.o.
Herlianska 1105/96
093 03 Vranov nad Topľou

Telefón: +421 905 709 375
E-mail:
projekty@epmp.sk

Kariéra

Náplň práce

Naše pracovné prostredie vám poskytuje jedinečnú príležitosť pracovať na rôznorodých a zaujímavých úlohách, ktoré vám umožnia získať cenné skúsenosti. Práca na dielčích úlohách od tvorby výkresov, schém, textových a výpočtových častí, až po kompletné výstupy projektových dokumentácií a inžinierske činnosti pod vedením skúsenejších kolegov.

Viac informácii

Ing. Marek Pačuta

Náplň práce

Táto kľúčová pozícia vyžaduje bohaté skúsenosti v elektrotechnickom odbore a bude zameraná na viaceré aspekty našej činnosti. Vašou hlavnou úlohou bude vytvárať a riadiť vnútorné inštalácie týkajúce sa silnoprúdu, ochrany pred bleskom, vonkajších VN/NN vedení, verejného osvetlenia a fotovoltiky. Okrem toho budete zodpovední za rozvoj slaboprúdových systémov, vrátane štruktúrovanej kabeláže, EPS, HSP, EZS, CCTV, MaR. Vaša práca bude zahŕňať aj spoluprácu s našimi partnermi na riešení komplexných elektrotechnických služieb v rámci jednej zákazky, ktorá zahŕňa všetky elektrotechnické aspekty od fázy projektu až po inžiniering. Vaše skúsenosti a odbornosť budú kľúčom k zabezpečeniu, že naše projekty sú dobre premyslené, kvalitné a v súlade s platnými normami a predpismi. Spolupráca s tímom a partnermi na dosiahnutí úspešných výsledkov a budovanie trvalých vzťahov budú neodmysliteľnou súčasťou vašej práce. Vaša prínosnosť bude mať zásadný vplyv na rast našej spoločnosti a našich klientov.

Viac informácii

Ing. Marek Pačuta